NYDALASKOLAN, MALMÖ

Projektet omfattar:

  • Nybyggnad av en skolbyggnad, By B, för 8 hemvister F-6, skolrestaurang och bibliotek.
  • Nybyggnad av gymnastikhall, By F: ”Nydalahallen”
  • Projektet omfattar även ombyggnad av befintliga byggnader A, CDE.
  • Rivning, bla av nuvarande matsal och gymnastiksal samt paviljonger från 60-talet

Byggnaderna uppförs i gult tegel och med gröna fönster för att ansluta till befintlig arkitektur.

Uppdragsgivare: Stadsfastigheter i Malmö. Projektet ska stå klart 2025.