NYDALAHALLEN, MALMÖ

Nybyggnad av gymnastikhall. Hallen kommer att vara delbar, och byggnaden inrymmer även 4 omklädningsrum och ett aktivitetsrum.

Hyresgäst är Fritidsförvaltningen i Malmö och hallen kommer att användas både för skolidrott på Nydalaskolan och för föreningsverksamhet.

Uppdragsgivare: Stadsfastigheter. Hallen kommer stå klar 2025.