Arkitektgruppen i Malmö AB etablerades 1968. Under femtio år har vi medverkat i en mängd olika projekt, de flesta lokaliserade till Skåne. Vår  huvudsakliga inriktning är byggnads- och inredningsprojektering och vi arbetar med både mindre och större projekt. Oftast har dessa en stark verklighetsförankring och leder till konkret genomförande.

Arkitekter SAR/MSA Niklas Olsson (vd) och Anna Maria Wendt är ägare till företaget.  Sammantaget är vi idag 22 personer verksamma i bolaget, såväl arkitekter som inredare och byggnadsingenjörer. Välkommen att kontakta oss.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är kommuner, fastighetsbolag och entreprenörer och vi har löpande ramavtal med flera kommuner. Kontoret arbetar med i stort sett alla typer av uppdrag men tyngdpunkten ligger på offentliga projekt och särskilt skolor och förskolor liksom vård- och omvårdnadssprojekt. Även bostads- och kontorsprojekt utgör en stor del av vår vardag. Vi deltar i alla skeden i byggprocessen, från tidiga utredningar och skisser via bygglovs- och bygghandlingar till medverkan under byggtid.

Projektledning

Sedan 2012 är vi delägare i projektledningsföretaget Projektgruppen i Syd AB som ägs och drivs av Boel Fors och Kent Wallin.

Projektgruppen sitter i samma lokaler som vi på Gråbrödersgatan i Malmö och genom detta samarbete kan vi tillsammans erbjuda ett brett utbud av tjänster inom byggprojektsektorn.

Boel och Kent har lång erfarenhet av projekt-, bygg- och projekteringsledning inom bygg och anläggning.  De är certifierade för KA och lekplatsbesiktningar, Bas P och U samt LoU-utbildade.

www.projektgruppen.nu

Kvalitet
Vi är vana CAD-projektörer med avancerad hård- och mjukvara. Vårt kvalitetssystem är anpassat till SS – ISO 9001. Enligt vår kvalitetspolicy håller vi oss kontinuerligt à jour med förändringar i bygglagstiftningen.

Vi är helt fristående och oberoende av andra aktörer inom bygg- och inredningsbranschen.

Vi är estetiskt, funktionellt och ekonomiskt medvetna och har en en hög integritet som arkitekter. Samtidigt ska vi vara lyhörda för vår uppdragsgivares synpunkter och önskemål och vid varje tillfälle, på ett neutralt och objektivt sätt, kunna föreslå den för vår uppdragsgivare optimala lösningen.

Miljö
Kontorets miljöledningssystem följer ISO 14001.

Vi har i många projekt arbetat med de krav som ställs i Malmö Stadsfastigheters och Lundafastigheters anvisningar avseende miljö och byggande.

Vårt engagemang för miljö- och resurshushållning är stort och vi följer kontinuerligt utvecklingen. I olika projekt har dessa frågor varit centrala och vi har gjort kontinuerliga utredningar och utvärderingar i nära samarbete med kommunens miljörepresentanter och Malmöhushälsan.

Där uppdragsgivaren så önskar medverkar vi till upprättandet av en projektspecifik Miljöplan.