KUNGSHÖGSKOLAN, OXIE

Kungshögskolan, Oxie, Malmö

Projektet omfattar tre byggnader. En ny huvudbyggnad för klasserna 1-6, en ny idrottshall och en ombyggnad för F-klass och elevhälsa.

Invändigt har skolan en rumslig variation, med grupprum i olika storlekar, klassrum och elevtorg vilket gör att undervisningen kan anpassas efter behov.  Utemiljöerna är anpassade för att locka till lek och rörelse. Skolgården har fasta aktiviteter så som vatten/ sand och balanslek men det finns även utrymme för spontan lek bland träd och buskar eller ute på multiplanen.

Byggnadskropparna har fasader i gult tegel från Randers med inslag av blågröna fibercementskivor. Fasadmaterial och kulörer är hämtade från den ursprungliga skolbyggnaden.

Totalt omfattar projektet ca 8750m2 BTA

Projektet är under uppförande och beräknas stå färdigt hösten/vintern 2023.

Landskapsarkitekt: Era Landskap i Skåne AB

Uppdragsgivare: Stadsfastigheter