LINDÄNGESKOLAN, MALMÖ

Projektet omfattar en tillbyggnad i två plan för anpassad grundskola (särskola) för 70 elever på Lindängeskolan i Malmö. Projektet förväntas stå klart 2024. Den nya U-formade byggnaden dockas till den befintliga skolan mot sporthallen på södersidan. Fasader utförs i brunschatterat och vitglaserat tegel och fjällbeklädnad av blå fasadromber av plåt. Plåttaket kommer till stora delar täckas av en solcellsanläggning.

Vi projekterar skoltillbyggnaden från skiss till bygghandling på uppdrag av Stadsfastigheter.