FÅGELBACKSSKOLAN, MALMÖ

Kvarteret Excellensen 2

Nominerat till Skånes Arkitekturpris 2019 tillsammans med Hästhagens Sporthall.

Fågelbacksskolan är en ny grundskola för 630 elever i årskurs 7-9 som byggts intill Malmö Borgarskola i kvarteret Excellensen 2, mittemot Katolska Kyrkan.
Skolan består av två byggnadsvolymer; en strikt rak volym ut mot Erik Dahlbergsgatan, som ska anknyta till den befintliga 30-50-talsarkitekturen på Borgarskolan ihopkopplad med en elliptisk glasad byggnadskropp på gårdssidan.
Huvudbyggnaden mot gatan innehåller främst lärosalar och grupprum, i gårdsbyggnaden finner man bland annat matsal, bibliotek samt bild- och musiksalar.
Skolan stod färdig till höstterminen 2018. Projektet var en samverkansentreprenad mellan Stadsfastigheter och Peab. Arkitektgruppen har varit involverade i arbetet med att ta fram skolan från de första skisserna på stadsplanenivå, i samarbete med Stadsfastigheter.