HÄSTHAGENS SPORTHALL, MALMÖ

Kvarteret Excellensen 4

Finalist till Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019.

Nominerat till Skånes Arkitekturpris 2019 tillsammans med Fågelbacksskolan.

Hästhagens Sporthall ligger ut mot Regementsgatan, mellan Malmö Borgarskola och E.on.

Anläggningen innehåller två stycken fullstora sporthallar, placerade ovanpå varandra.  Själva hallarna ligger i en sluten volym som öppnar upp sig mot Regementsgatan med stora fönsterpartier. Mot söder ansluter en lägre byggnadsdel med omklädningsrum och foajé. Byggnaden har fasader i brunrött platsmurat tegel, med mönstermurning på fasaden mot gatan och omklädningsdelen.

Hallarna ska användas av de intilliggande skolorna Malmö Borgarskola och den nya Fågelbacksskolan, samt av Fritidsförvaltningen utanför skoltid.

Sportcentret invigdes i mars 2019. Vi har projekterat hallen åt Peab, på uppdrag av Stadsfastigheter Malmö.