HÄSTHAGENS SPORTHALL, MALMÖ

Hästhagens Sporthall ligger ut mot Regementsgatan, mellan Malmö Borgarskola och E.on.

Anläggningen innehåller två stycken fullstora sporthallar, placerade ovanpå varandra.  Betongbalkarna som bär bjälklaget till den övre hallen är 1,8m höga. Själva hallarna ligger i en sluten volym som öppnar upp sig mot Regementsgatan med stora fönsterpartier. Mot söder ansluter en lägre byggnadsdel med omklädningsrum och foajé. Hela byggnaden ska kläs med brunrött platsmurat tegel, med mönstermurning på fasaden mot gatan och omklädningsdelen.

Hallarna ska användas av de intilliggande skolorna Malmö Borgarskola och den nya Fågelbacksskolan, samt av Fritidsförvaltningen utanför skoltid.

Projektet är under uppförande och ska vara klart hösten 2018. Vi har projekterat hallen åt Peab, på uppdrag av Stadsfastigheter Malmö.