AGGARPSSKOLAN, SVEDALA

Aggarpsskolan är en ny 4-9-skola som färdigställts på ett nytt skol- och idrottsområde i södra Svedala inför höstterminen 2018. Utöver själva skolan som har plats för 700 elever har det uppförts en fullskalig sporthall och idrottsplaner på området.

Skolan är i två våningar och är utrustad med hemrum, ämnessalar, grupprum, bibliotek, matsal, café och utrymmen för fritidshem, administrativ personal samt elevhälsa. Ena delen av skolan och skolgård är inredd för årskurs 4-6 och den andra delen för årskurs 7-9.

Ambitionen är att skolan ska uppfylla Miljöbyggnad Guld avseende energianvändning. I detta projekt har vi även stått för inredningen.

Foto: Alexander Olivera