VÄSTRA BERGA SKOLA, HELSINGBORG

Västra Berga Skola ligger i norra Helsingborg och tillbyggnaden rymmer hemkunskapssal, matsal, bildsal, musiksal, personalutrymmen och arbetsrum för skolans administrativa personal och är utformad enligt Fastighetsförvaltningens lokalprogram för 2 parallell F-9 skola.  Byggnaden förbinds till en av de befintliga byggnaderna med en glasgång och har en entrévolym i räfflad vit betong in mot gården. Matsalen med högt i tak har stora fönsterpartier mot väster.