VÄSTRA BERGA SKOLA, HELSINGBORG

Västra Berga Skola ligger i norra Helsingborg och ska byggas till för att skolan ska rymma ytterligare 200 elever och planeras bli färdig för inflyttning i augusti 2019. Den nya byggnaden förbinds till en av de befintliga med en glasgång och blir en tvåvåningsbyggnad i rött tegel med en mjukt formad entrévolym i räfflad vit betong in mot gården. Matsalen med högt i tak har stora fönsterpartier mot väster. Den nya byggnaden ska innehålla hemkunskapssal, matsal, bildsal, musiksal, personalutrymmen och arbetsrum för skolans administrativa personal och är utformad enligt Fastighetsförvaltningens lokalprogram för 2 parallell F-9 skola.