TINGDAMMSKOLAN, OXIE

Nybyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för 630 elever, på Tingdammsskolan i Oxie. Lokalerna är utformade enligt Grundskoleförvaltningens program för åk F-6 skola. I nybyggnationen ingår det även en separat gymnastikhall. Projektet stod färdigt sommaren 2018, och togs i bruk till höstterminen -18.

Tingdammsskolan består av en nybyggd huvudbyggnad på 5880 kvm och idrottshall på drygt 1200 kvm samt ombyggda lokaler för förskoleklassen. Huvudbyggnaden innehåller förutom undervisningslokaler som basrum, musiksal, slöjdsalar även storkök, matsal, bibliotek och personalutrymmen.

Arkitektgruppen har arbetat med projektet från skisstadiet fram till färdig projektering.

Beställare är Stadsfastigheter i Malmö

Foto: Alexander Olivera