AGGARPSSKOLAN INREDNING, SVEDALA

I detta projekt har vi stått för både byggnaden och inredningen.

Aggarpsskolan är en ny 4-9-skola som färdigställts på ett nytt skol- och idrottsområde i södra Svedala inför höstterminen 2018.

Skolan är i två våningar och är utrustad med hemrum, ämnessalar, grupprum, bibliotek, matsal, café och utrymmen för fritidshem, administrativ personal samt elevhälsa. Ena delen av skolan och skolgård är inredd för årskurs 4-6 och den andra delen för årskurs 7-9.