WIESELGRENSSKOLAN, HELSINGBORG

Nybyggnad av matsal och storkök på F-9- skola i Helsingborg.

Byggnaden som är på c:a 600 kvadratmeter är under projektering och ska stå klar 2021.

Tillbyggnaden är anpassad till befintliga skolbyggnader med gul tegelfasad.  Matsalsvolymen som reser sig över servicedelen har  i sin helhet klätts in med falsad aluminiumplåt med skivtäckning i vertikalt format.

Uppdragsgivare: Helsingborgs Kommun