WIESELGRENSSKOLAN, HELSINGBORG

Nybyggnad av matsal och storkök på F-9- skola i Helsingborg.

Byggnaden som är på c:a 600 kvadratmeter öppnades 2021.

Tillbyggnaden är anpassad till befintliga skolbyggnader med en ljusgul skärmtegelfasad.

Uppdragsgivare: Helsingborgs Kommun