TOFTANÄSSKOLAN, MALMÖ

Toftanässkolan ligger i det nya bostadsområdet Gyllins Trädgård i anslutning till ett stort grönområde. Skolan är planerad för 650-780 elever i årskurserna F-9.

Byggnaden är ritad i en T-form. Den norra längan ansluter mot gatan med en tydlig huvudentré, kopplad till ett centralt torg som binder ihop byggnadens tre våningar. Ett stort takfönster tar ner ljus genom en svängd trappa som löper mellan våningarna. Till torget är direkt kopplat skolrestaurang, bibliotek, administration och personalrum. Huvudentrén fungerar också som ingång för ÅK 7-9 som har sina lokaler och specialsalar i anslutning till denna del.

Den södra längan innehåller hemvister för årskurserna F-6. Byggnaden delar av skolgården till en del för de yngsta årskurserna, och en del för de äldre eleverna, med separata ingångar från respektive sida.

Fasaderna är murade med ett hårdbränt schatterat svart tegel med en vacker lyster.  Burspråk och entréboxar  är klädda med fasadklinker i senapsgula och grågröna nyanser. Taken är  belagda med mattvalsad aluminium respektive moss-sedum.