DJUPADALSSKOLAN, MALMÖ

Om- och tillbyggnad av grundskola F-6, som ska stå klar i april 2021.

Befintliga skolbyggnader, totalt 4105 m2 BTA, kommer att byggas om invändigt för att uppfylla dagens krav på pedagogisk verksamhet, tillgänglighet och ventilation.

Tillbyggnader kommer att ske till byggnad B och E, bland annat omfattande en ny uppglasad entrébyggnad på skolgårdssidan och nya trapphus . Totalt omfattar projektet  3290 m2 BTA.

Material och kulörmässigt inordnar sig de nya byggnaderna i den befintliga miljön. Rött tegel med vita fönster är dominerande. Nya byggnader får tak med sedumbeläggning medan dagens byggnader genomgående har papptak.

Uppdragsgivare: Malmö Stad, Stadsfastigheter.