UPPÅKRASKOLAN, HJÄRUP

Bygget av Uppåkraskolan  i Hjärup färdigställdes höstterminen 2016

Byggnaderna omfattar 8700 kvm och är i två plan med en tillhörande fullskalig idrottshall. Projektet är en skola för 500 elever F-6 (F-9) samt en sporthall i direkt anslutning till skolbyggnaderna.

Vi har arbetat med skolan från den första skissen sommaren 2015.  Först med att ta fram programhandlingar, bygglovshandlingar och FFU för totalentreprenad åt fastighetsbolaget Hemsö och Staffanstorps Kommun. Vi fick sedan förtroendet av  byggentreprenören Skanska att arbeta vidare med bygghandlingarna på projektet och vi står även för inredningen.
Fasaderna är av vitpigmenterade betongelement och gavlarna är klädda med tegel “Blue Devil” i danskt format. Det schatterade teglet har en delvis sintrad yta, vilket ger det en särskild lyster.