TOMASGÅRDENS FÖRSKOLA, MALMÖ

Tomasgården är en förskola planerad för 10 avdelningar och ca 200 barn. Den är planerad att ligga mellan Hermodsdalsskolan och en park i ett område med höga flerbostadshus.

Förskolan är ritad som tre längor med sadeltak och kommer att vara klädd med tegel likt de omgivande byggnaderna.

Tre olika tegelförband förstärker skillnaden mellan de olika byggnadskropparna. De två bredare längorna innehåller förskoleavdelningarna, storkök och personalutrymmen och är sammanbundna med en smalare länga med gemensamma lokaler.

Avdelningarna ligger parvis och varje avdelningspar på bottenplan har direkt utgång till en uteplats med pergola. Ytterdörrar och fönster ska vara i blått och grönt i lugna nyanser. Byggnaden har två tak mot söder som är lämpligt för solpaneler. Sedumtak är planerat på de lägre belägna taken.

Uppdragsgivare: Malmö Stad Stadsfastigheter