GYLLINS TRÄDGÅRD FÖRSKOLA, MALMÖ

Den nya förskolan i Gyllins Trädgård är placerad i den norra änden av ett grönområde som tidigare utgjorde en större handelsträdgård. Den omgivande grönskan och trädrader bevaras, vilket gör att gården redan vid inflyttning kommer upplevas som uppväxt.

Förskolan inrymmer åtta avdelningar för ca 200 barn. Dessa är fördelade på två våningsplan. På det tredje planet är två av totalt fyra stora ateljéer belägna. Byggnadens H-form medger att samtliga rum där barn vistas kommer att ha dagsljus från två håll. Fönstren är försedda med utvändiga gardiner för solskydd, som rullas ner vid starkt solsken. Ett lekrum i varje avdelning har en utstickande ”burspråkslåda” som barnen kan krypa upp i för att betrakta utsikten eller bläddra i böcker.

Avdelningarna på bottenvåningen har utesovplatser planerade, väl skyddade från vind och direkt solljus. Vid alltför kallt väder kan två av dessa enkelt bli invändiga rum med inneklimat.

Byggnaden uppförs med fasader av prefabricerade vitpigmenterade betongelement, samt delar med fasadklinker i livliga kulörer