TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA, MALMÖ

Trädgårdens förskola ligger i Gyllins Trädgård, i den norra änden av ett grönområde som tidigare utgjorde en större handelsträdgård. Den omgivande grönskan och trädrader har bevarats, vilket gör att gården redan vid inflyttning upplevs som uppväxt.

Förskolan inrymmer tio avdelningar för ca 200 barn. Avdelningarna är fördelade på två våningsplan. På det tredje planet är två av totalt fyra stora ateljéer belägna. Byggnadens H-form medger att samtliga rum där barn vistas får dagsljus från två håll. Ett lekrum i varje avdelning har en utstickande ”burspråkslåda” som barnen kan krypa upp i för att betrakta utsikten eller bläddra i böcker.

På bottenvåningen finns fyra rum för den dagliga vilan för de mindre barnen. Dessa är väl skyddade från vind och direkt solljus. Vid alltför kallt väder kan två av dessa enkelt användas som invändiga rum med inneklimat.

Byggnaden är uppförd av prefabricerade betongelement med inslag av fasadklinker i livliga kulörer. Taket är täckt med mattvalsad aluminiumplåt.

Den invändiga färgsättningen ger varje avdelning en egen identitet. Ateljéerna på plan 2 har dubbel rumshöjd, vilket tillsammans med ateljéerna på plan 3 skapar en miljö som i sin helhet erbjuder flera olika rumsupplevelser.  Reliefgjutna väggar skapar en möjlighet till taktila upplevelser.