LACKALÄNGA FÖRSKOLA, KÄVLINGE

Förskola i ett plan för 120 barn. Projektet befinner sig i byggfasen och ska stå klart kring årsskiftet 2019/20.

Vi har projekterat Lackalänga Förskola som FFU för TE på uppdrag av KKB.