TOFTANÄS SPORTHALL, MALMÖ

Toftanäs sporthall ligger i anslutning till Toftanässkolan i Gyllins Trädgård i Malmö. Det är en fullstor handbollshall, med föreningslokal med cafélucka, fyra omklädningsrum och aktivitetsrum. Hallen är byggd av prefabricerade betongelement, som fått en synlig yta av mönstergjuten betong i själva halldelen. Den lägre omklädningsdelen har fasader av svart mönstermurat tegel och en entré klädd med grågrön fasadklinker som ansluter till den intilliggande skolbyggnaden.

Vi har projekterat sporthallen på uppdrag av Stadsfastigheter i Malmö.