SKÖNADALS FÖRSKOLA, HOFTERUP

I tallkogen intill Skönadalsskolan i Hofterup kommer uppföras en ny förskola för 200 barn och en hemkunskapssal för den intilliggande skolan.

Förskolan baseras på samma koncept som Tolvåkers förskola i Löddeköpinge, men har anpassats till platsen vad avser fasadkulörer och materialval. Skönadals förskola kommer att ha fasader i brunt och sandfärgat tegel och detaljer i lärkträ. Invändigt är förskolan uppdelat i enheter med mindre barngrupper, som samlats kring ett nav som innehåller en matsal på respektive våning.

Vi har ritat förskolan som en TE åt KKB/Kävlinge Kommun.