GLASBLÅSARENS FÖRSKOLA, MALMÖ

Glasugnen ska bli en förskola i regnbågens färger, med rum för projektinriktad verksamhet som ska bedrivas tematiskt efter barnens nyfikenhet och utforskande.

Projektet är färgsprakande och omfattar en nybyggnad av en förskola i Limhamn, Malmö. Förskolan ska inrymma 6 avdelningar, fördelade på 3 plan med plats för ca 110 barn.

Fasaden har ett soligt uttryck och består av gult tegel murat i munkförband samt av fasadskivor i gula- orangea och gröna kulörer. Taket av röda tegelpannor är med och bidrar till ett varmt uttryck. Utmärkande för förskolans gestaltning är dess karaktäristiska burspråk som skapar en variation av kulörer och en skiftande skuggverkan på fasaden.

Invändigt har vi arbetat aktivt med färgkodning. Det är olika färgteman på respektive plan och för respektive avdelning så att barnen lätt ska känna igen sig och kunna orientera sig. Delade ytor som allrum och korridorer går i neutrala toner. I trapphusen sätts väggabsorbenterna i avdelningens färger upp så att barnen lätt kan orientera sig.

Den 3200 m2 stora gården inspirerar till lek och lärande med klätterställningar, gungor, hinderbanor, kullar, träd och buskar som man kan leka i.

Förskolan är under uppförande och beräknas stå färdig sommaren 2024.

Totalt omfattar projektet 1896mBTA

Landskapsarkitekt: Era Landskap i Skåne AB

Uppdragsgivare: Stadsfastigheter