TELESTADSHÖJDEN, VÄXJÖ

I Växjö har vi ritat en ny byggnad för en grundskola F-9 för 600 elever samt för en förskola för 125 barn. I projektet ingår även en gymnastikhall.

Byggnaderna kommer uppföras på Telestadshöjden, som är en nyexploaterad stadsdel söder om tätorten. Vi är stolta över att ha fått bidra till detta projekt som har mycket högt ställda energikrav.

Byggnaderna uppförs i prefabricerad betong. Fasadmaterialen utgörs av målad matrisgjuten betong, fasadskivor av fibercement samt träpanel.

Uppdraget har utförts för Skanska, och verksamheterna kommer drivas av Engelska skolan och Kunskapsförskolan