HATTSTUGANS FÖRSKOLA, BARA

Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar samt skolrestaurang till intilliggande Baraskolan i Svedala kommun.

En äldre mindre förskolebyggnad rivs för att ge plats åt en ny förskola i två plan, med plats för totalt 160 barn. Förskolan är sammankopplad med en ny skolmatsalsbyggnad för 400 elever genom ett gemensamt storkök. Totalt omfattar projektet  c:a 3000 m2 BTA.

Byggnaderna ansluter till tegeltraditionen i Bara och de intilliggande skolorna och uppförs i brunt respektive ljusgult tegel.  Sammanlänkande byggnadsdelar och utesov utförs av cederträ. Tak beläggs med brun plåt respektive sedum.

Projektet är under uppförande och ska stå klart i augusti 2023.

Uppdragsgivare: Svedab