OPALENS FÖRSKOLA, MALMÖ

Opalens förskola är uppförd i Klagshamn utanför Malmö i gammal miljö med dansrotundan och Folkets Hus som nära grannar. Förskolan består av fyra avdelningar fördelade på två plan. Den pedagogiska miljön på förskolan är utformad så att det finns möjlighet för barnen till skapande aktiviteter såsom lek, rörelse, musik, bild och drama. Båda planen har en egen ateljé och dessa används flitigt av alla barn.Förskolan har ett mottagningskök och barnen äter i sina hemrum.

Fasaderna är anpassade efter platsen och klädda med rött schatterat tegel med inslag av vitt glaserat tegel, liksom på den intilliggande Folkets Hus. Fönstren är grågröna och taken är belagda med sedum.

Verksamhetsutrymmen är ljusa och luftiga. Förskolans färgsättning är i huvudsak neutral med accenter av milda nyanser av grönt och blått.