RÖNNEHOLMS FÖRSKOLA, MALMÖ

Nybyggnad av förskola med 15 avdelningar för 295 barn.

Uppdragsgivare Malmö Stad, Stadsfastigheter.