ÄRTANS FÖRSKOLA, MALMÖ

Förskola med 6 avdelningar i Kroksbäcksparken i Malmö, som ska stå klar 2022.

Den vinkelformade förskolebyggnaden skärmar av förskolegården från gatan ger barnen en samlad utemiljö i bra söderläge.

För att främja samarbete är de sex avdelningarna grupperade parvis, med fyra avdelningar för yngre barn på bottenplan för bästa tillgänglighet. Hjärtat i huset är de gemensamma utrymmena i mitten av huset, med bl a ateljéer och våtlek.

Fönsterbröstningar är låga, för att medge utblick för de små barnen. Alla avdelningar har burspråk med upphöjda sittnischer, där barnen ska kunna krypa upp och titta ut. Ateljéer har stora glaspartier mot gården.

Förskolebyggnaden får fasader av platsmurat tegel i två olika nyanser. Jordnära kulörer är valda för att passa in byggnaden i parken. För att skapa en variation i fasaderna kommer vissa ytor muras med indraget tegel och avvikande fog. Kulör och lekfullhet adderas genom utdragna fönsterramar av glaserat tegel. De mindre lekrummen får runda fönster i olika storlekar som associerar till förskolans namn.

Vi projekterar Ärtans Förskola på uppdrag av Stadsfastigheter i Malmö.