MELLANHEDSKOLAN 2, MALMÖ

Mellanhedskolan 2 är en skola med rötter som sträcker sig ned till 50-talets Malmö!

Projektet omfattar en renovering av fem befintliga skolbyggnader på ca 9000m2 samt en nybyggnation av en skola på ca 2500 m2

Skolan ritades 1952 av Malmö arkitekten Bror Thornberg. Hans idéer om en uppdelad skolbyggnad i friliggande låga byggnadskroppar kom från kontinenten och fick under 50-talet sitt genombrott i Sverige. Renoveringen har skett med varsamhet för historien och nybyggnationen har anpassats till de befintliga byggnaderna men utan rädsla för att visa sitt ursprung i 2020 talet.

Nybyggnationen som ska husera högstadieelever har fasader av gult tegel liknande teglet som pryder de befintliga skolbyggnaderna.  Fibercementskivor i olika nyanser av blått är ett samtida tillägg. Taket är täckt med tvåkupiga, gula, engoberade tegelpannor.

Byggnaden är ritad i ett så kallat korridorsystem med ett elevtorg i mitten. Klassrummen är i sin tur planerade på ett sätt som gör att de går att hyra/ låna ut till annan verksamhet.

Den nya skolbyggnaden har byggts i tre plan med klass- och grupprum på plan 1 och 2. Klassrummen är ljusa och luftiga och korridorerna pryds med akustikpanel som skapar ett behagligt ljudklimat samtidigt som träet samspelar med inredningen.

Kommunikationen mellan våningarna sker via två trapphus som finns i vardera ände av byggnaden. Trapphusen är liksom entrén är helt inglasade och vänder sig mot gården.

Färdigställs: Hösten 2023

Entreprenör: MVB

Uppdragsgivare: Stadsfastigheter