RYDSGÅRDSSKOLAN, RYDSGÅRD

På en höjd, med en fantastisk utsikt över den skånska landskapet ligger Rydsgårdsskolan. Ett projekt som omfattade en nybyggnation av en skola med plats för 14 klasser och 420 barn i åldersspannet F-6-klass. Utöver undervisningslokaler inrymmer skolan lokaler för fritids och ett kommunalt bibliotek som kan nås från skolgården.

Rydsgårdsskolan är klädd i en gedigen tegelfasad som genom burspråk, glaspartier och kulörskiftningar känns lekfull och varierad. De sobra nedtonade kulörerna i grått och brunt gör att byggnadskroppen smälter in väl i den omkringliggande naturen.

Den invändiga färgsättningen går i naturfärgerna blått, grönt, grått och brunt, kulörer som går igen i både fast och lös inredning. Matrisgjuten betong, träpaneler och vackert kakel och klinker är andra byggnadselement som är utmärkande för skolans invändiga utformning.

I foajétaket hänger konstverket Sluuki som den lokala konstnären Marie Louise Kold gjort specifikt för skolan av ett 100-årigt koppartak.

Projektet omfattade totalt 5768m2 BTA

Uppdragsgivare: Skurupshem

Rydsgårdsskolan invigdes hösten 2022