LÄGENHETSHOTELL I LOKSTALLARNA, LUND

Kv Hardebergabanan 5 Lokstallarna i Lund
Demontering, ombyggnad och tillbyggnad av fd lokstallar vid Hardebergabanan i Lund till lägenhetshotell. Byggnaden ligger vid fd järnvägsspåret från Lund till Harlösa som var trafikerat  fram till 1964.

Ursprungsbyggnaden från1905 mot Hardebergabanan bestod av fönsterlösa ruiner utan tak vid byggstart. Petroleumlagret mot Kastanjegatan revs och ersattes med ny tillbyggnad.

Byggnadernas volymer och ursprungliga gestaltning har återskapats och kompletterats med souterrängvåning mot gården. De stora portarna där loken tidigare körde ut har ersatts med glaspartier in mot matsalen. Omfattande marksanering med demontering och återuppbyggnad med befintligt tegel har utförts.  Visionen var att bevara och utveckla byggnadens industrikaraktär med tydliga tecken av dess historia som lokstallar.

Projektet startades upp 2008 och lägenhetshotellet med 33 st rum, restaurang, spa, konferensrum och vinkällare invigdes  i augusti 2012.

Byggherre Fastighets AB Hardebergabanan 5 genom Peter Dahlqvist.