ÖSTRA FÄRSHALLEN, LÖVESTAD

Östra Färshallen är en nybyggnad av en sporthall, intill Lövestad Skola. Den gamla gymnastiksalen  byggdes om till fritidsgård och förskola och ersattes med en ny. Projektet var en del av en större ombyggnad och renovering av hela skolan.

Hallen invigdes i mars 2016. Vi har i detta projekt gjort förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Entreprenaden har utförts av Knut Edstrand Byggnads AB och beställare var AB Sjöbohem.