MÖLLEDAL LSS, MALMÖ

Detta projekt omfattar två LSS-enheter à vardera sex lägenheter, samt gemensamma utrymmen och lokaler för personal. Enheterna är belägna på varsitt våningsplan, med egna entréer.

Samtliga lägenheter har antingen egen balkong eller uteplats, avskilda med plank. De gemensamma ytorna omfattar både ett rymligt kök och ett dagrum som vetter ut mot den grönskade gården.

Byggnaden har fasader av tegel i två olika kulörer och tak belagda med mörkgrå plåt.

BTA är 1528 m2.

Uppdragsgivare: Malmö Stad, Stadsfastigheter.