KV BENGT, SKURUP

Längst med Tegelgatan, söder om järnvägen i Skurup ligger Kvarteret Bengt 2. Ett projekt som omfattade både en LSS- verksamhet och ett trygghetsboende.

Plan 1 inrymmer en LSS verksamhet med 10 lägenheter samt två gemensamhetslokaler med pentry. Trygghetsboendet ligger på plan 2-4, och inrymmer 28 st 2-3 RoKs lägenheter samt en större gemensamhetslokal och personalfaciliteter på plan 4.

Nybyggnationen har uppförts med varsamhet för den omkringliggande miljön. De vita betongelementen, den markerade sockeln och den gröna kulören känns igen från byggnaden intill. Detaljer så som den mörkgrå relief mönstrade sockeln samt de perforerade balkongräckena gör att byggnaden har sin egen karaktär trots släktskapet med byggnaden bredvid.

LSS bostäderna är dimensionerade för en boende/ lägenhet

Trygghetsboendet har dimensionerats för mellan 1-2 boenden/ lägenhet.

Uppdragsgivare: Skurupshem

Färdigställt: 2022