KV KRASSEN, MALMÖ

Detaljplaneändring i Kv Krassen 1 vid Sallerupsvägen i Malmö.

En enplansbyggnad som idag innehåller en kinesisk restaurang planeras rivas och ersättas med en  byggnad i sex plan, med 10 st nya hyreslägenheter. Restaurangen inryms i bottenvåningen på den nya byggnaden.

Vår uppdragsgivare i detta projekt är Lifra