KV HELIOTROPEN, MALMÖ

I kvarteret Heliotropen 4 och 7 arbetar vi med en detaljplaneändring från dagens industriområde till bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus.

Vår uppdragsgivare är Lifra, som planerar bygga c:a 150 nya lägenheter. Till detta kommer centrumverksamhet i form av tandläkare, affärer, äldreboende mm, samt P-hus med 345 platser Angränsande fastighet Heliotropen 6, som ägs av MKB, ingår i samma detaljplaneändring.