HÖKÖPINGE SKOLA, VELLINGE

Hököpinge skola som är en byggnad i två plan är planerad för två parallella årskurser för F-9 och kommer att ge plats för totalt ca 550 elever. Skolans layout kan liknas vid ett kugghjul eller en blomma. Till det elliptiskt formade navet i mitten dockas ett antal volymer i olika storlekar men med ett gemensamt något kantigare formspråk. Byggnadernas huvudmaterial är tegelmurar och glas.

”Skolan mitt i byn” är en tanke som genomsyrar projektet. En mycket viktig tanke bakom skolans utformning har varit att skapa en tydlig koppling mellan den inre och yttre lärmiljön. I gårdarna som bildas mellan flyglarna ska det sprudla är kreativitet både under lektioner och fritid

Vi projekterar skolan som en GE för Vellinge Kommun och den beräknas stå klar HT 2023.