Färdiga fasader på Fågelbacksskolan

Ställningarna på Fågelbacksskolan i Malmö har börjat tas ner, då fasaderna snart är klara. Byggnaden, som under projekteringen först gick under namnet Borgar Young och sedan Excellensens Skola, har passats in på den före detta parkeringen till Malmö Borgarskola.

Mot Katolska Kyrkan reser sig nu en fyra vånings tegelbyggnad, som i stil och detaljer ansluter till de gamla 30- och 50-talshusen på Borgar. Teglet är en mix mellan en mörkröd och ett kolbränt tegel, murat  med fyrskiftigt munkförband och fogat med ett bruk som är särskilt framtaget för att efterlikna simrishamnsbruk. Fönstren och de stora fasadpartierna är av målat, massivt trä, tillverkade i Norrland.Sockeln är av krysshamrad Bohusgranit och takavvattning och fönsterbleck av koppar.

På gårdssidan ansluter en lägre ellipsformad byggnadsdel , med fasader i mönstertryckt glas. Profilsystemet är ännu inte färdigmonterat.

Fågelbacksskolan ska vara färdig för inflyttning till skolstarten HT-18. Mer om projektet kan man läsa här.