Bygglov för ny 7-9-skola vid Borgarskolan

Gårdagens stadsbyggnadsnämnd i Malmö beviljade bygglov för en ny skola för 630 elever i årskurs 7-9.  Skolan kommer att ligga på den yta som idag används som parkeringsplats mellan Borgarskolan och Katolska Kyrkan i kvarteret Excellensen 2.

Skolan består av två byggnadsvolymer; en strikt rak volym ut mot Erik Dahlbergsgatan, som ska anknyta till den befintliga 30-50-talsarkitekturen på Borgarskolan ihopkopplad med en elliptisk glasad byggnadskropp på gårdssidan.

Huvudbyggnaden mot gatan innehåller främst lärosalar och grupprum, i gårdsbyggnaden finner man bland annat matsal, bibliotek samt bild- och musiksalar.

Skolan ska stå färdig till höstterminen 2018 och sanering av tomten inför bygget kommer påbörjas inom kort

Projektet är en samverkansentreprenad mellan Stadsfastigheter och Peab. Arkitektgruppen har varit involverade i arbetet med att ta fram skolan från de första skisserna på stadsplanenivå, i samarbete med Stadsfastigheter.

Länk till artikel om projektet i 24 Malmö

 

Excellensen 2 -Vy från sydöst-Arkitektgruppen i Malmö AB

Excellensen 2 -Vy mot huvudentrén-Arkitektgruppen i Malmö AB