Bygglov för Malmös största förskola

Klartecken för Malmös största förskola är en av rubrikerna i dagens Sydsvenskan.
Projektet som fått bygglov i gårdagens stadsbyggnadsnämnd är en L-formad förskola i två till tre plan vid Major Nilssonsgatan. Totalt ska förskolan ha plats för 295 barn.
Förskolans gård kommer delas in genom kullar och växtlighet i olika zoner.
Stadsfastigheter i Malmö är beställare till förskolan som kommer börja uppföras under hösten.