SÖDERSLÄTTSGYMNASIET I TRELLEBORG

Inredningsuppdrag samt modernisering av aula och nya personal- och cafélokaler i byggnad G. Genomgripande ombyggnad/renovering av huvudbyggskede på Söderslättsgymnasiet. Varsam renovering in- och utvändigt med anpassningar för modern pedagogik, brandskydd och tillgänglighet.