BARA BACKAR FÖRSKOLA, SVEDALA

Projektet omfattar nybyggnad av förskola i två plan med 8 avdelningar och plats för 160 barn vid Bara backar i Skammarp. Förskolan kommer att bli ca 2675 m² BTA i två plan med tillhörande uteyta om ca 5600 m². Förskolan byggs enligt Miljöbyggnad Guld.
Förskolan är planerad att öppna under september 2018.