ANDRÉELUND – OMBYGGNAD OCH INREDNING

Kv Andréelund 15 Malmö

Totalombyggnad av hyresfastighet från 1928 med kraftigt eftersatt underhåll.

Hissinstallation, ändrade planlösningar/ lägenhetsstorlekar, inredning av vind med nya takkupor, utökning av cafélokal  och omgestaltning av innergård.

Totalt 19 lägenheter inklusive 4 vindslägenheter.

Projektstart  2011 och byggår  2013.

Byggherre HBS-Property AB.