World Village of Women Sports

Under våren 2009 deltog Arkitektgruppen med förslaget The Wave i det parallella uppdraget att formge World Village of Women Sports i Malmö.

Stadion_interior
interiörbild