Vi expanderar våra lokaler

Projektgruppen har rekryterat ytterligare medarbetare och vi har under våren börjat bli lite trångbodda. Vi håller därför på att utöka vår yta in i grannlokalen, med ytterligare 110 kvadratmeter.  Den extra ytan kommer att innehålla fyra kontorsrum, två mötesrum, en lounge och ytterligare en toalett. Vi passar även på att utöka ytan i vårt nuvarande stora konferensrum med ett par kvadratmeter genom att flytta en vägg.

Ombyggnaden pågår just nu och vi ber om ursäkt för att det kan vara lite bullrigt och stökigt här

Omby