Uppåkraskolan under färdigställande

Uppåkraskolan i Hjärup är under färdigställande och kommer att vara redo att tas i bruk till höstterminen 2016. Projektet är en skola för 500 elever F-6 (F-9) samt en sporthall i direkt anslutning till skolbyggnaderna. Vi har  i detta projekt tagit fram alla ritningar från första skiss till bygghandling och står även för inredningen.

Fasaderna är av vitpigmenterade betongelement och gavlarna är klädda med tegel ”Blue Devil” i danskt format. Det schatterade teglet har en delvis sintrad yta, vilket ger det en särskild lyster.