Tretton våningar på Södertorpsgården

För vår mångåriga beställare Södertorpsgården ritar vi en nybyggnad av ett seniorboende innehållande 84 lägenheter samt samvarolokaler. Denna höga byggnad ligger i lummig parkmiljö och kommer att utgöra en pendang till ett av våra tidigare bidrag, som syns till vänster i bilden.

Projektet startade med skisser för en ny detaljplan för att möjliggöra detta komplement inom den egna fastigheten i Malmö. Plan 2-12 inrymmer tvårummare på ca 55 kvm. På den indragna trettonde våningen har vi ritat tre större trerummare. Samtliga lägenheter har god tillgänglighet och planlösningarna har siktlinjer för fint ljusinsläpp och utblickar. 

Fasaderna består av vitmålad betong med omfattande inslag av fibercementskivor i två olika kulörer. Balkongerna utförs i samma slags skiva men i en perforerad variant vilket ger såväl avskildhet som lätthet och kan även skapa skuggspel mot fasaden. Projekteringen är i full gång inför byggstarten som är planerad till januari 2021.