Taklagsfest på Lokstallarna i Lund

I dagens Sydsvenskan finns en artikel om Projektet Lokstallarna i Lund . Ulf Helgesson som har varit ansvarig arkitekt för detta projekt ser fram emot kvällens taklagsfest.

Projektet omfattar ett lägenhetshotell med 33 lägenheter, restaurang, spa och konferensrum. Tanken med The More hotell, som drivs av Peter Dahlqvist, är att man ska kunna stanna där en lite längre period och det finns därför möjlighet till matlagning i rummen.

En del av hotellet är inrymt i en återuppbyggnad av de gamla lokstallarna, där man plockade ner de gamla murstenarna och sedan murade upp väggarna igen efter en miljösanering av marken. Till detta har fogats en nybyggnad med industrikaraktär som samspelar med det gamla huset, både interiört och exteriört.

http://www.sydsvenskan.se/lund/article1607027/106-ar-senare—%E2%80%89dags-for-taklagsfest-igen.html