Studieresa till Rom

Vi är nu tillbaka på kontoret efter helgens studieresa till Rom. Den eviga staden var en fantastisk upplevelse i den varma höstsolen.  Förutom  många av de klassiska byggnadsverken, hann vi med en hel del av den moderna arkitektur som tillkommit i Rom under de tio år sedan vi var där sist.

Med en arkitekturguide från ARcult besåg vi bl a Richard Meiers museibyggnad för Ara Pacis-monumentet, och Zaha Hadids MAXXI .   Vi hamnade även mitt i filmfestivalen  i Parco della Musica, där vi tittade på Renzo Pianos auditorier mm.

2011 invigdes den nya stora järnvägstationen Tiburtina, ritad av ABDR Architetti Associati i en futuristisk stil med svävande boxar i en stor glashall . Stationen är i bruk, men ännu inte helt färdigställd och de gigantiska ytorna var nästan helt tomma på folk när vi var där.

 

Ara Pacis-monumentet flyttades från sin ursprungliga plats under Mussolinis styre på 30-talet, och den  byggnad vid Augustus mausoluem som man inrymde den i, ersattes 2006 av ett nytt museum av Richard Meier.

Utanför MAXXI. Zaha Hadids konceptuella arkitektur har inspirerats av studier av gamla vägar genom platsen. Byggnaden är ett konst- och arkitekturmuseum där det tyvärr är ganska glest mellan konstverken, då man inte haft råd att fylla det med innehåll.