Studieresa till Amsterdam

Alla medarbetare är trötta, förkylda men väldigt inspirerade efter vårt studiebesök i Amsterdam. I kall blåst cyklade vi runt med guide i Eastern Harbour, ett hamnområde som exploaterats för bostadskvarter.  Dagen efter var en fantastisk vinterdag med strålande sol. Tillsammans med en  annan arkitektguide promenerade vi runt i  IJburg, en ny stadsdel på konstgjorda öar,  som på sikt ska vara hem för 45000 invånare.  Nederländerna har mycket spännande ny bebyggelse och ett mer experimentellt förhållningssätt till arkitektur än vad vi har här i Sverige. Bristen på mark gör att de måste bygga tätt.

Amsterdam 2010