Studiebesök på Hästhagens sporthall

Hästhagens sporthall intill Borgarskolan på Regementsgatan är slutbesiktigad invändigt och kommer tas i bruk i mars. Kontoret passade i fredags på att göra ett studiebesök på projektet innan verksamheten drar igång.

Byggnaden innehåller två fullstora handbollshallar. Det markbesparande konceptet med en tvåplanshall där man placerat en sporthall rakt ovanpå en annan, har redan rönt intresse från andra kommuner i Sverige.