Studiebesök från Nohrcon på Fågelbacksskolan

Idag hade vi en rundvisning på Fågelbacksskolan för en större grupp danska och norska byggherrar och branschfolk, på en skolkonferens arrangerad av Nohrcon.
Fågelbacksskolan, som invigdes i augusti, kommer under de första fyra åren att användas som evakueringslokal för Slottstadens skola, medan denna renoveras.
Vi tackar skolan för att vi fick möjlighet att komma in i alla lokaler under visningen, även där det pågick undervisning.


Direkt innanför huvudentrén finner man administrationslokaler för skolledningen, bakom en akustisk vägg klädd med ekribbor.


Genom byggnaden löper en spiraltrappa som binder samman elevtorg på varje våningsplan. Skolan är fyra våningar plus källarplan.


Bildsalen ligger orienterad mot norr med utsikt över skolgårdens trädkronor.


Mitten av den elliptiska byggnadsdelen mot gården får ljus från en stor takkupol och ljuset förs ner till våningen under genom ett hål i bjälklaget. Här finner vi runda sk quiet pods, dvs tysta rum, som fungerar för möten i mindre gruppen eller enskilt arbete.


Personalrum


Elevtorg på plan 4. Varje våningsplan har ett färgtema och den lösa inredningen som är projekterad av Sweco är kulörmässigt synkroniserad med byggfärgsättningen